Last updated : 19/Jul./2006


朝日新聞連載「育休父さんの成長日誌」転載

● 脇田連載分(1997/10〜1998/1)転載
● 太田連載分(1998/2〜1998/8)転載

●育時連ホームページに戻る